Církevní obřady

Věnujeme se také pořizování záznamů a fotografování církevních obřadů jako jsou křtiny, biřmování, mše atd.

Svátost křtu je jedinečná v životě křesťana. Připomeňte si ji u videozáznamu tohoto okamžiku!

Církevní sňatek v kostele Navštívení Panny Marie v Ostravě-Zábřehu - krátká upoutávka

Kontakt

DIGITAL Studio Havířov Svornosti 2
736 01 Havířov-Město
774 963 036 digitalstudiohavirov@gmail.com